logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO MBA PROGRAMU

Po zasedání přijímací komise a posouzení Vaší přihlášky Vám přijde Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve vzdělávacím programu manažerského profesního vzdělávání Master of Business Administratin (MBA) ve Vámi zvoleném oboru. Obdržíte též informace o požadované úhradě kurzovného a Smlouvu o poskytnutí manažerského profesního vzdělávání.

Úhradou kurzovného a podpisem smlouvy se stáváte posluchačem manažerského profesního vzdělávání, které bude zahájeno informativní schůzkou, na kterou budete pozváni. Na informativní schůzce obdržíte průkaz posluchače, přístupové údaje do systému Moodle, základní školení o používání systému Moodle a zástupci CEMAS Vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se Vašeho vzdělávání.

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.