logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

Lektorský sbor

Vedoucí lektor specializace Management inovací

Ing. Martin Řehoř Ph.D., MBA

Absolvent Technické fakulty ČZU obor Provoz techniky, doktorské studium absolvoval v oboru Marketing strojů a technických systémů. Pracuje jako obchodně technický ředitel společnosti REXIM spol. s r.o., zaměřené na outsourcing technických služeb, tvorbu prodejní sítě a zastupování českých společností v tuzemsku i zahraničí. Je specialistou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a hodnotitel projektů Program Rozvoj – Výzva.

Vyučuje předmět Ekonomické a sociální inovace, Inovace a podnikání a Manažerská ekonomika na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Vedoucí lektor specializace Andragogika a management vzdělávání

Ing. Milan Říha Ph.D., MBA, DiS.

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, obor Velitelsko-štábní, doktorské studium absolvoval v oboru Ekonomika a management. Pracuje jako vedoucí předmětové komise elektro na Střední odborné škole informatiky a spojů v Kolíně a Střední odborné škole BEAN v Praze. Je zkušebním komisařem MŠMT, MPO, MPSV, MV ČR a MPR pro různé profesní kvalifikace. Je autorem více než 55 učebnic, z nichž dvěma byl udělen statut vědecké monografie a kniha GMDSS – Long Range Certificate byla Úřadem vlády ČR zařazena jako odborná publika do seznamu RIV (informační systém výzkumu, vývoje a inovací).

Lektoři specializací:

JUDr. Ing. Pavel Pikola Ph.D.
Ing. Cyril Kotulič Ph.D., MBA
Ing. Robert Koželský, LL.M., DBA
Ing. Aleš Havlík Ph.D.
Ing. Jan Bourek Ph.D.
PhDr. Mgr. Václav Kott, DiS.
MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.
Ing. Mgr. Miroslav Šůs
Mgr. Dana Broftová
Mgr. Nikola Veverková, DiS.

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.