logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

Profesní kvalifikace
63-021-N - Vedoucí týmu

Charakteristika:

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Kvalifikační úroveň: 5 (střední vzdělání s maturitní zkouškou)
Číslo autorizace: 50/2021 s platností do 23. listopadu 2026 [PDF]
Zdravotní způsobilost: je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením
Délka zkoušky: 4,5 až 6,0 hodin (hodinou se rozumí 60 minut)
Cena: 6.000,- Kč (pro posluchače CEMAS zcela ZDARMA)
Přihláška: [PDF]
Vzor potvrzení lékaře: [PDF]
Hodnotící standard: [PDF]

Kvalifikační standard:


Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání


V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).

znalosti dovednosti kompetence

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si hranic těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.