logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

Profesní kvalifikace
62-014-R – Specialista/specialistka
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Charakteristika:

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plánuje, připravuje a zodpovídá za realizaci vzdělávacích činností a aktivit dalšího rozvoje zaměstnanců.

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Kvalifikační úroveň: 6 (bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání)
Číslo autorizace: 2021/17 s platností do 7. prosince 2026 [PDF]
Zdravotní způsobilost: není vyžadována
Délka zkoušky: 2,5 až 4,0 hodin (hodinou se rozumí 60 minut)
Cena: 4.000,- Kč (pro posluchače CEMAS zcela ZDARMA)
Přihláška: [PDF]
Hodnotící standard: [PDF]

Kvalifikační standard:


Úroveň EQF 6 mají lidé po ukončení vyššího odborného vzdělávání v délce studia 3-3,5 roku a získání titulu DiS., po ukončení vyššího odborného vzdělávání v konzervatoři v délce 2 let a získání titulu DiS. a po absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v délce 3-4 roky a získání titulu Bc. Nebo BcA.

znalosti dovednosti kompetence

pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad

pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problém ve specializované oblasti práce nebo studia

řídit složité technické nebo odborné činnosti a projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.