logo CEMAS
 

Studium MBA

Management inovací Andragogika a management vzdělávání

Profesní kvalifikace
68-011-H – Pracovník ostrahy
v obchodě a službách

Charakteristika:

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Kvalifikační úroveň: 3 (střední vzdělání s výučním listem)
Číslo autorizace: MV-134191-4/OBVV-2020 s platností do 1. září 2025 [PDF]
Zdravotní způsobilost: není vyžadována
Délka zkoušky: 2,0 až 3,0 hodin (hodinou se rozumí 60 minut)
Cena: 4.000,- Kč (pro posluchače CEMAS zcela ZDARMA)
Přihláška: [PDF]
Hodnotící standard: [PDF]

Kvalifikační standard:


Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.

znalosti dovednosti kompetence

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů prostřednictvím výběru a použití základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

Zřizovatel:TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.
Sídlo:Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO:085 96 077
Číslo bankovního spojení:123-532570207/0100
Email:info@cemas.cz
(C) 2022 TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o.